سروش مظفری

28آبان
به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری

به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری

کنسرت همزبانیِ گروه موسیقی همایون به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری، در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.

20آبان
به سرپرستی و آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری

به سرپرستی و آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری

کنسرت گروه موسیقی همایون به سرپرستی و آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی سروش مظفری، تحت عنوان کنسرت «همزبانی»، هفته آخر از دومین ماه پاییزی ۱۳۹۷ در سالن سوره حوزه هنری به روی صحنه می رود.