سرقت

۰۴تیر

وقتی مشهورترین نقاشی جهان را دزدیدند!

وقتی مشهورترین نقاشی جهان را دزدیدند!

۲۴مهر

سرقت عجیب نقاشی سالوادور دالی در آمریکا/عکس

سرقت عجیب نقاشی سالوادور دالی در آمریکا/عکس