سرزمین خورشید

12آبان
۲۸ آبان ماه

۲۸ آبان ماه

ارکستر «سرزمین خورشید» به رهبری عباس عامری ۲۸ آبان در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.