سردیس جمشید مشایخی

04خرداد

اظهار نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس اصلاح‌شده پدر

اظهار نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس اصلاح‌شده پدر

16اردیبهشت

انتقادها را قبول دارم، مجسمه مشایخی تکمیل نشده است

انتقادها را قبول دارم، مجسمه مشایخی تکمیل نشده است