سردیس جمشید مشایخی

۰۴خرداد

اظهار نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس اصلاح‌شده پدر

اظهار نظر فرزند جمشید مشایخی درباره سردیس اصلاح‌شده پدر

۱۶اردیبهشت

انتقادها را قبول دارم، مجسمه مشایخی تکمیل نشده است

انتقادها را قبول دارم، مجسمه مشایخی تکمیل نشده است