سخن نَسخ

25اسفند
کنسرت موسیقی گروه «صراحی» برگزار می شود

کنسرت موسیقی گروه «صراحی» برگزار می شود

«ابراهیم باقری» نوازندۀ خلاق عود نسخه ای از دو نوازی عود و ساز های کوبه ای به نام «سخن نَسخ» را در آستانه کنسرت موسیقی گروه «صراحی» منتشر کرد.
+جزئیات و پوستر کنسرت موسیقی گروه «صراحی»