ستاد سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

23بهمن
دفاع دبیر از عملکرد ستاد سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

دفاع دبیر از عملکرد ستاد سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

دبیر سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر به مناسبت برگزاری این رویداد پیامی را منتشر کرد.