سبکهای مختلف موسیقی

23مرداد
صداهای نو درموسیقی ایرانی
یادداشتی از سحر طاعتی

صداهای نو درموسیقی ایرانی

بروز و ظهور سبکهای مختلف موسیقی درهر کشوری روند خاص خودش را دارد و شاید ایران را بتوان تنها کشوری دانست که طی دهه های اخیر شاهد رشد فزاینده موسیقی پاپ بوده و خوانندگان و نوازندگان و گروههای مختلفی با عناوین خاص پا به عرصه گذاشته اند...