سامانه ایرانی پخش موسیقی

11اردیبهشت
سامانه ایرانی پخش موسیقی راه‌اندازی شد
با 4 برابر سرعت سامانه های مشابه خارجی

سامانه ایرانی پخش موسیقی راه‌اندازی شد

یک شرکت خلاق با راه‌اندازی یک اپلیکیشن موسیقی، خدمات این حوزه را با ۴ برابر سرعت سامانه‌های مشابه خارجی به مخاطبان ایرانی عرضه می‌کند.