سال تحصیلی جدید

03مهر
حضور وزیر فرهنگ در هنرستان موسیقی دختران
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

حضور وزیر فرهنگ در هنرستان موسیقی دختران

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در هنرستان موسیقی دختران، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه (۳ مهرماه) به صدا درآمد.