سالنامه موسیقی 1397

05اسفند
به همت و گرد آوری حمیدرضا عاطفی

به همت و گرد آوری حمیدرضا عاطفی

سالنامه موسیقی ۱۳۹۷ با عنوان «کتاب موسیقی» حاوی اطلاعات جامع موسیقی ایران به همت و گرد آوری حمیدرضا عاطفی هفته آینده منتشر می شود.