سالار عقيلى

22بهمن
۱۹ و ۲۰ بهمن ماه با همراهی «گروه آوای ایران»

۱۹ و ۲۰ بهمن ماه با همراهی «گروه آوای ایران»

«سالار عقیلى» خواننده آواز ایرانی به همراه گروه آواى ایران به سرپرستى «امیر فیروز بخت» در اهواز به روى صحنه رفت.