سازمان جهانی مالکیت معنوی

۲۸مهر
مدال خلاقیت وایپو به محمدرضا شجریان اهدا شد

مدال خلاقیت وایپو به محمدرضا شجریان اهدا شد

سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) مدال خلاقیت این سازمان را به استاد محمدرضا شجریان اهدا کرد.