سارا بهرامی

۱۱اردیبهشت

از سارا بهرامی تا جمشید هاشم‌پور در «سرکوب»

از سارا بهرامی تا جمشید هاشم‌پور در «سرکوب»

۱۱فروردین

از رضا عطاران تا نوید محمدزاده، بازیگرانی که مردم را به سینما می‌کشانند

از رضا عطاران تا نوید محمدزاده، بازیگرانی که مردم را به سینما می‌کشانند