زادروز محمدرضا شجریان

۰۷مهر
جشن تولدی برای محمدرضا شجریان | نوربخش: قرار بود اصغر فرهادی مستند شجریان را بسازد

جشن تولدی برای محمدرضا شجریان | نوربخش: قرار بود اصغر فرهادی مستند شجریان را بسازد

شاگردان قدیم و جدید محمدرضا شجریان به بهانه زادروز این هنرمند گرد هم آمدند.