رییس انجمن موسیقی استان هرمزگان

۰۸خرداد
برگزاری چند جشنواره موسیقی در جوار خلیج فارس
تلویزیون حمایت کند

برگزاری چند جشنواره موسیقی در جوار خلیج فارس

رییس انجمن موسیقی استان هرمزگان با اشاره به برگزاری چند جشنواره موسیقایی در این استان از نقش رسانه ملی در اشاعه موسیقی خوب به ویژه در روزهای کرونایی سخن گفت.