رومن پولانسکی

۱۱اسفند

سزارِ پولانسکی، هنرپیشه زن را عصبانی کرد

سزارِ پولانسکی، هنرپیشه زن را عصبانی کرد

۱۰اسفند

بازتاب گسترده حرکت اعتراضی تند بازیگران زن/ مراسم سزار جنجالی شد

بازتاب گسترده حرکت اعتراضی تند بازیگران زن/ مراسم سزار جنجالی شد

۱۰بهمن

حملات علیه رومن پولانسکی شدت گرفت

حملات علیه رومن پولانسکی شدت گرفت

۲۸آبان

پرونده آقای بازیگر یک‌بار دیگر کار دستش داد

پرونده آقای بازیگر یک‌بار دیگر کار دستش داد