روز پنجم فجر 36

۰۴اسفند
بیش از ۱۰ هزار مخاطب به تماشای اجراهای روز پنجم فجر ۳۶ نشستند

بیش از ۱۰ هزار مخاطب به تماشای اجراهای روز پنجم فجر ۳۶ نشستند

نزدیک به ۱۱ هزار مخاطب از کنسرت های اینترنتی پنجمین روز از برگزاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر دیدن کردند.