روز جهانی عطار نیشابوری

۲۴فروردین
به مناسبت روز جهانی «عطار نیشابوری»

به مناسبت روز جهانی «عطار نیشابوری»

کنسرت وحید تاج و آرش کامور، امروز به مناسبت روز جهانی عطار نیشابوری، در فرهنگسرای سیمرغ شهر نیشابور، به روی صحنه می رود.