روزبه مطیعا

۱۵مرداد
از سوی مؤسسه فرهنگی هنری «راوی»

از سوی مؤسسه فرهنگی هنری «راوی»

آلبوم سنتورنوازی روزبه مطیعا با عنوان «ترانه آفتاب» از سوی مؤسسه فرهنگی هنری «راوی» در بازار موسیقی کشور منتشر شد.