رورش فکری کودکان و نوجوانان

17فروردین
فاضل نظری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت
این شاعر خبر را تایید کرد

فاضل نظری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت

فاضل نظری با تایید خبر رفتنش از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر ضرورت تعیین تکلیف اعضای هیات‌مدیره این مجموعه تاکید کرد.