روبن طهماسیان

۰۸آذر
روبن طهماسیان در گذشت

روبن طهماسیان در گذشت

روبن طهماسیان مدرس و نوازنده سرشناس ویولن دارفانی را وداع گفت.