روایت جهاد

۲۱فروردین
اختتامیه هنرواره ملی «روایت جهاد» به زمان دیگری موکول شد
به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا

اختتامیه هنرواره ملی «روایت جهاد» به زمان دیگری موکول شد

برپایی اختتامیه هنرواره ملی روایت جهاد که قرار بود ۲۱ فروردین در حوزه هنری برگزار شود به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا و تغییر سطح هشدار ستاد ملی مبارزه با کرونا به حالت قرمز به تعویق افتاد.