روابط عمومی خانه موسیقی ایران

۲۳شهریور
توضیح روابط عمومی خانه موسیقی درباره انتخابات غیر حضوری

توضیح روابط عمومی خانه موسیقی درباره انتخابات غیر حضوری

در پی انتشار مطلب یکی از رسانه ها پیرامون انتخابات الکترونیک خانه موسیقی، روابط عمومی خانه موسیقی با انتشار متنی درباره شرایط برگزاری انتخابات بصورت غیر حضوری توضیحاتی ارائه کرد.