رهبر دائم ارکستر موسیقی ملی ایران

۰۶مهر
با صدور حکمی از سوی مدیر بنیاد رودکی

با صدور حکمی از سوی مدیر بنیاد رودکی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با صدور حکمی «فریدون شهبازیان» را به عنوان رهبر دائم ارکستر موسیقی ملی ایران منصوب کرد.
+متن حکم صفی پور برای شهبازیان را در ادامه می توانید بخوانید