رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران

24اسفند
بهتر است به جای دسته‌بندی فقط بگوییم موسیقی!

بهتر است به جای دسته‌بندی فقط بگوییم موسیقی!

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران معتقد است: دسته‌بندی ژانر موسیقی کلاسیک و موسیقی‌های دیگر امروزه کاربردی ندارد و بهتر است اسم همه ژانرها را موسیقی بگذاریم.