رضا کریمی

۰۵آذر

مرد با هر چه ستم، هر چه بلا می‌‌ماند…

چند روزی است که مقدمات برگزاری پنجمین سالگرد فراق «ناصریا» ی عزیز فراهم شده بود… ابتدا قرار بود این مراسم روز دوم آذر ماه، یعنی در روز چهارشنبه برگزار شود، ولی‌ به دلیل قرار داد قبلی‌ سالن این مراسم به سه شنبه اول آذر موکول شد. شرایط ویژه اجرای برنامه ایجاب می‌کرد سالن برگزاری از […]