رضا فوادیان

۲۶شهریور
رضا فوادیان مدیر برنامه های بهنام صفوی عنوان کرد:

رضا فوادیان مدیر برنامه های بهنام صفوی عنوان کرد:

رضا فوادیان مدیر برنامه های بهنام صفوی در خصوص آخرین وضعیت بهنام صفوی گفت: بهنام صفوی بعد از این که برای عمل جراحی به آلمان رفت مدت یک هفته به ایران بازگشت اما سپس بعد از کمی استراحت برای انجام عمل پرتو درمانی به آلمان بازگشته است و در حال حاضر دوره درمان خود را […]