رضا شفیعی جم

۰۲دی

پاره شدن پیراهن رضا شفیعی‌جم وسط برنامه!

پاره شدن پیراهن رضا شفیعی‌جم وسط برنامه!

۰۱فروردین

بدآموزی ظاهر رضا شفیعی‌جم در یک برنامه تلویزیونی!

بدآموزی ظاهر رضا شفیعی‌جم در یک برنامه تلویزیونی!