رضا رفیع

10اسفند

ببینید | فرار رضا رفیع از سرفه مهمان برنامه، همراه با کنایه به حریرچی

ببینید | فرار رضا رفیع از سرفه مهمان برنامه، همراه با کنایه به حریرچی

22آذر

عکسی از واکنش مجری طنزپرداز به بازگشت رضا رشیدپور به تلویزیون

عکسی از واکنش مجری طنزپرداز به بازگشت رضا رشیدپور به تلویزیون