رشته موسیقی شناسی قومی

۱۴شهریور
رشته موسیقی‌شناسی قومی در دانشگاه گیلان راه اندازی شد
در مقطع کارشناسی ارشد

رشته موسیقی‌شناسی قومی در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

رشته «موسیقی شناسی قومی (اتنوموزیکولوژی)» در مقطع کارشناسی ارشد یکی از دانشگاه های شناخته شده کشور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شد.