رسول عیلجانی

06شهریور
اقبال جوانان به موسیقی نواحی بیشتر شده

اقبال جوانان به موسیقی نواحی بیشتر شده

رسول عیلجانی گفت: متاسفانه گروه های موسیقی در ایران زیر فشار قرار دارند و اختلافات به وجود می آید و از هم پاشیده می شوند.سه سال در کنار هم در بدترین شرایط کار کردیم و مطمئن باشید که ما به خیلی جایزه های بزرگتر مثل گرمی فکر می کنیم. رسول علیجانی،سرپرست گروه “شوروم” درباره حضور […]