رسانه دیجیتال

۰۴تیر

بزرگ‌ترین سوء‌تفاهم تاریخ سینما!

بزرگ‌ترین سوء‌تفاهم تاریخ سینما!

۱۰خرداد

بازداشت مجری «CNN» در برنامه زنده!

بازداشت مجری «CNN» در برنامه زنده!

۰۷خرداد

وقتی رییس‌جمهور آمریکا زیرسوال می‌رود

وقتی رییس‌جمهور آمریکا زیرسوال می‌رود

۳۰اردیبهشت

یکی از مهم‌ترین رویدادهای دنیای رسانه لغو شد

یکی از مهم‌ترین رویدادهای دنیای رسانه لغو شد

۰۱اسفند
مخترع «کپی پیست» درگذشت

مخترع «کپی پیست» درگذشت

مخترع «کپی پیست» درگذشت

۰۳دی

زاکربرگ حاضر به مصاحبه نشد، گاردین برای خودش زاکربرگ ساخت!

زاکربرگ حاضر به مصاحبه نشد، گاردین برای خودش زاکربرگ ساخت!

۲۴آذر

زهرا عبدالمحمدی درگذشت

زهرا عبدالمحمدی درگذشت