رد انگشتان من

۲۱فروردین
با تک نوازی ویولن علی جعفری پویان

با تک نوازی ویولن علی جعفری پویان

آلبوم «رد انگشتان من» از علی جعفری پویان که برگزیده ایست از قطعات کوتاه برای ویولن به همراهی گروه های مختلف سازی، از سوی موسسه «آوا خورشید» منتشر می شود.