رديف ميرزاعبدالله

۲۹شهریور
توسط «حمید متبسم» و به همت موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار

توسط «حمید متبسم» و به همت موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار

در ادامه کارگاه های آموزشی حمید متبسم در تهران، مستر کلاس تحلیلی و تفسیری ردیف میرزاعبدالله، توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار، مهرماه سال جاری برگزار می شود.