راین فارست

02تیر
حضور گروه موسیقی «لیان» در فستیوال «راین فارست» مالزی

حضور گروه موسیقی «لیان» در فستیوال «راین فارست» مالزی

گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان در فستیوال «راین فارست» حضور پیدا می کند. از نکات متفاوت حضور گروه لیان در این فستیوال بین المللی حضور محسن شریفیان به عنوان مدیر ورک شاپ سازهای بادی است،