رایزنی فرهنگی ایران در آلمان

06اسفند
دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.