رایزنی فرهنگی ایران در آلمان

۰۶اسفند
دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.