رايان شجريان

07فروردین
«پدر مثل همیشه لبخند بروی لبانشان هست»

«پدر مثل همیشه لبخند بروی لبانشان هست»

پست اینستاگرامی «رایان شجریان » فرزند استاد شجریان درباره وضعیت دلگرم کننده پدر