راهیان نور 98

۲۴اسفند
یک پیشنهاد موسیقایی برای «راهیان نور»/ «خاک معطر» تولید شد

یک پیشنهاد موسیقایی برای «راهیان نور»/ «خاک معطر» تولید شد

خواننده موسیقی انقلابی در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود از انتشار یک قطعه نوروزی با موضوع مناطق عملیاتی جنوب و اجرای چند قطعه در این مناطق خبر داد.