رامین نادری شاهی

۱۴شهریور

عکسهای موسیقی ایرانیان از تمرینات این گروه برای اجرای کنسرت

گروه موسیقی «کانال» به سرپرستی و خوانندگی رامین نادری شاهی، ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه سال جاری در حمایت از زلزله زدگان استان آذربایجان به روی صحنه می رود