رامین مجلسی

12خرداد
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری ندای ایماژ

توسط مؤسسه فرهنگی و هنری ندای ایماژ

آلبوم «آریاهای باس» از رامین مجلسی توسط مؤسسه فرهنگی و هنری ندای ایماژ، منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.