رامتین نظری جو

۰۵اسفند
کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» منتشر شد
به همت رامتین نظری جو

کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» منتشر شد

کتاب «تصنیف‌های علی‌اکبر شهنازی» از استادان و پژوهشگران فقید موسیقی ایرانی با گردآوری و آوانگاری رامتین نظری‌جو، توسط هنر موسیقی منتشر شد.

۰۶مهر
«تصنیف های ابوالحسن صبا» کتاب شد
با گردآوری و آوانگاری رامتین نظری جو

«تصنیف های ابوالحسن صبا» کتاب شد

کتاب «تصنیف های ابوالحسن صبا»با گردآوری و آوانگاری رامتین نظری‌جو، توسط انتشارات ماهور راهی بازار تالیفات موسیقی شد.