رادیو پیام

۰۶دی
حجت اشرف‌زاده برای تولد «آوا» می‌خواند
جلب مشارکت مخاطبان

حجت اشرف‌زاده برای تولد «آوا» می‌خواند

حجت اشرف زاده در سالگرد تاسیس رادیو آوا قطعه ای با فضای امیدبخشی می‌خواند.