رادیو فرانسه

۱۴اسفند
امیرعلی بشارتی مدیر برنامه‌های معتمدی عنوان کرد:

امیرعلی بشارتی مدیر برنامه‌های معتمدی عنوان کرد:

این جایزه از سوی یک هیئت انتخابیه، متشکل از اساتید موسیقی و اتنوموزیکولوژی فرانسه، از سال ۲۰۰۶ تاکنون به موزیسن‌ها یا خواننده‌هایی در جهان که با قابلیت‌های ویژه و منحصر به فرد، در زمینه موسیقی ملل (ورد موزیک) فعالیت می‌کنند، اهدا می‌شود که برای اولین بار اینجایزه به موسیقی کشورایران و محمد معتمدی اهدا خواهد شد