رادیو آوا

۲۸فروردین
تخصصی‌تر شدن «آوا»

تخصصی‌تر شدن «آوا»

رادیو آوا مدتی است از فعالان عرصه موسیقی به عنوان مجری بهره می برد که این افراد به معرفی قطعات می پردازند؛ اتفاقی که به تخصصی تر شدن این شبکه منجر شده است. به گزارش خبرنگار مهر، از جمله شبکه های رادیویی که این روزها صدایش خیلی جاها از منزل و تاکسی تا گوشی های […]