رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۰۴شهریور
حجت الاسلام محمدیان:

حجت الاسلام محمدیان:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: «موضوع عدم برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ابلاغ شده است.»
+برگزاری کنسرت در دانشگاه ها جزو سیاست های فرهنگی وزارت علوم نمی دانیم!

۱۱تیر
«دانشگاه محل نوازندگی نیست»

«دانشگاه محل نوازندگی نیست»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با انتقاد از ورود کنسرت‌های موسیقی و ترویج آن درفضای دانشگاه‌ها گفت: «ترویج و برگزاری کنسرت‌های موسیقی در فضای دانشگاه را مخالف سیاست‌های فرهنگی نظام و به دور از شأن دانشگاه می‌دانیم.»
+ما برگزاری کنسرت و ترویج موسیقی در دانشگاه‌ها را مخالف سیاست‌های فرهنگی نظام می‌دانیم