رئیس انجمن موسیقی لرستان

۱۲آذر
رئیس انجمن موسیقی لرستان خبر داد:

رئیس انجمن موسیقی لرستان خبر داد:

رئیس انجمن موسیقی لرستان از اعطای نشان درجه‌یک هنری (معادل دکترای موسیقی) به استاد «فرج علی‌پور» هنرمند لرستانی خبر داد.
+عباسیان: استاد فرج علیپور سفیر فرهنگی دیار مفرق و تال و بلوط است