ذهنیت رشد

۲۵آبان

افراد باهوش سریع‌تر موسیقی را می‌آموزند

افراد باهوش سریع‌تر موسیقی را می‌آموزند