دکتر نون

۰۱تیر
رضا صادقی برای «دکتر نون» می‌خواند
در همکاری با هادی مرزبان

رضا صادقی برای «دکتر نون» می‌خواند

رضا صادقی به‌عنوان خواننده در نمایش «دکتر نون» با هادی مرزبان همکاری می‌کند؛ اثری که از نیمه مرداد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.