دکتر سید صادق طباطبایی

۰۴اسفند
همیشه دوستش داشتم

همیشه دوستش داشتم

«محمدرضا شجریان» استاد آواز ایرانی، با انتشار پیامی درگذشت دوست دیرینه اش سید صادق طباطبایی را تسلیت گفت.
+دکتر «سیدصادق طباطبایی»دوم اسفند ماه به علت سرطان ریوی در دوسلدورف درگذشت، روحش شاد و یادش گرامی باد