ديوار و چين

۲۸بهمن
توسط شرکت موسیقی «ایران گام»

توسط شرکت موسیقی «ایران گام»

آلبوم موسیقی «دیوار و چین» جدیدترین اثر على قمصرى روز ۵ اسفند ماه امسال، توسط شرکت موسیقی «ایران گام» و مؤسسه پخش «هنر شهر» با مدیریت صدرالدین حسین‌خانی در سراسر کشور منتشر می‌شود.